Úřední hodiny o hlavním prázdninách

Úřední hodiny o hlavních prázdninách:

pondělí 10.7., středa 2.8., středa 16.8.

Vždy 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00.

Tisk