Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o hlavních prázdninách:
12.7., 26.7 a 23.8. 2021 vždy 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

Tisk