Výsledek zápisu do prvních tříd pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 183, odst. 2 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zde zveřejňujeme seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace pro školní rok 2021/2022. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, za oznámená. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Tisk