Projekty

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace se aktivně účastní projektových aktivit v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V období od 1.9.2017 do 30.6.2019 realizujeme projekt, který jsme nazvali Nová Arbesovka II.

Projekt má několik cílů. Jedním je personální podpora škole formou přímé práce školního psychologa v základní škole. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace. Role školního psychologa se nám v praxi ukazuje jako velmi užitečná a žádaná podpora nejen dětem, ale i jejich rodičům a učitelům.

Dalším významným cílem projektu je podpora žáků formou doučování v hlavních předmětech jako je matematika, český jazyk a cizí jazyk. Pomáháme jim lépe zvládnout obsah učiva a upevnit zvyk odpolední přípravy na vyučování. Vzdělávání a rozvoj žáků je také cílem volnočasových aktivit, které zajišťujeme formou odpoledních klubů: klubu zábavné logiky, deskových her a čtenářského klubu.

Cílem projektu je i profesní rozvoj pedagogů. Část prostředků projektu je věnována na školení pedagogů v matematické a čtenářské gramotnosti, na rozvoj dovedností a znalostí v oblasti inkluze a na uplatnění metody CLIL ve výuce.

Zveřejňujeme Závěrečnou zprávu o využití poskytnutých finančních prostředků Rozvojového programu MŠMT „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“, Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.