Školní jídelna

Kontakt

Lenka Paldusová – vedoucí školní jídelny
Telefon 483 737114
E-mail jidelna@arbesovka.cz – není pro odhlašování obědů !

Platba stravného

a) v hotovosti
Platí se v kanceláři vedoucí ŠJ
Stravné placené v hotovosti je nutno mít uhrazeno nejpozději do 5. dne v měsíci, pak nemusí být strávníkovi oběd vydán.

b) převodem (ze sporožirového účtů ČS nebo z účtů vedených u jiných bank s možností provádění inkasa)
Inkaso stravného je tvořeno zálohou, která se rovná počtu stravných dnů v daném měsíci, snížená o odhlášené obědy z měsíce předchozího.
Stravné z účtů se inkasuje 8. den v měsíci, proto je nutné mít tento den na účtech dostatečné finanční krytí.

Inkasa

číslo účtu: 27-630880217/0100zpráva pro příjemce: jméno a příjmení strávníka

Ceny obědů

(platné od 1. 9. 2018)

Kategorie Cena za 1 oběd (v Kč)
7–10 let věku strávníka 29,–
11–14 let věku strávníka  32,–
15–18 let věku strávníka  35,–

Odhlašování obědů

a) v kanceláři ŠJ

b) elektronicky (pomocí portálu Strava.cz)

c) telefonicky (na tel. č. +420 483 737 114 – nepřetržitě, záznamník)
Při odhlašování dítěte nahlaste jméno, třídu a předpokládanou dobu nepřítomnosti ve škole.

Odhlášení obědů je třeba provést v pondělí do 7.30 hodin a v dalších dnech do 7.00 hodin.
Při nemoci a jiné absenci strávníka ve škole si můžete oběd odnést domů pouze první den od 11.00 do 11.30, dále je nutno dítě odhlásit.

Seznam alergenů

Seznam alergenů je dostupný v elektronické podobě (formát .pdf) kliknutím zde.