Školská rada

Aktuální složení školské rady:

Petros Kalpakcis
předseda (zástupce zřizovatele) kalpakcis@volny.cz
Mgr. Jarmila Polmanová
místopředseda
(zástupce pedagogů)
jarmila.polmanova@arbesovka.cz
Ing. Soňa Černá
člen (zástupce rodičů) cerna@mestojablonec.cz
Ing. Lukáš Starý
člen (zástupce rodičů) lukas.stary@outlook.com
Mgr. Radka Mašíčková
člen (zástupce pedagogů) radka.masickova@arbesovka.cz
Mgr. Monika Kulhánková
člen (zástupce zřizovatele) kulhankova@zsliberecka.cz