Školská rada

Aktuální složení školské rady:

Petr Vobořil
předseda (zástupce zřizovatele) voboril@jablonec.com
Mgr. Jarmila Polmanová
místopředseda
(zástupce pedagogů)
jarmila.polmanova@arbesovka.cz
Ing. Soňa Černá
člen (zástupce rodičů) cerna@mestojablonec.cz
Mgr. Tomáš Janata
člen (zástupce rodičů) tjanata@seznam.cz
Mgr. Radka Mašíčková
člen (zástupce pedagogů) radka.masickova@arbesovka.cz
Petros Kalpakcis
člen (zástupce zřizovatele) kalpakcis@volny.cz